Venster sluiten

Home

De stichting Savanne Onderwijs richt zich op kleinschalige onderwijsprojecten in Nandom district in het noordwesten van Ghana. De stichting is een initiatief van Dick Elhorst. Hij heeft van 2004 t/m 2006 voor VSO lesgegeven op Nandom Senior High School. In deze periode zijn de eerste ideeën van de stichting geboren. Er valt een hoop te verbeteren aan de onderwijsfaciliteiten op de scholen in Nandom district. Met relatief weinig kosten en eenvoudige middelen kan hier zonder rompslomp veel bereikt worden.

Kleinschalig

Natuurlijk zijn er veel meer scholen en projecten in Ghana en de rest van Afrika die steun verdienen. Wij willen zeker zijn dat het geld dat we inzamelen ook daadwerkelijk bij de leerlingen / docenten terecht komt. Door kleinschalig te blijven werken en denken (jaarlijks sturen wij niet meer dan € 30.000,- naar onze projecten), blijft de betrokkenheid en het vertrouwen van beide kanten groot. Doordat we de mensen kennen en jaarlijks (op eigen kosten) langs gaan, blijft controleerbaar wat er met het geld gebeurt en hebben de mensen in Nandom inspraak in de gang van zaken. Mochten wij in een jaar meer geld ophalen dan wordt dit gereserveerd voor het volgende jaar of gedoneerd aan projecten (in de regio) die wij kennen en vertrouwen. Zo hebben we de afgelopen jaren het project van de heer Eric Coomans in Wa (Child Support Ghana) kunnen steunen.

Korte geschiedenis stichting Savanne Onderwijs

De stichting Savanne Onderwijs bestaat nu ruim zestien jaar. In deze periode is er, met uw hulp, meer dan € 310.000,- ingezameld. Met dit geld hebben ruim 500 leerlingen een beurs gekregen, 260 docenten een salaris en, het allerbelangrijkst; meer dan 27.000 leerlingen een docent die ze anders niet gehad hadden. Daarnaast zijn er 8 schoolbussen, een ambulance en drie containers met computers, school- en ziekenhuisgoederen naar Ghana gebracht.

Lees verder ⇒

Toekomst

Het Scholarship program is gestopt, omdat de huidige regering vindt dat onderwijs kosteloos moet zijn en leerlingen dus geen schoolgeld meer hoeven te betalen. Het Emergency Teacher program en het project Wegnaarghana zijn sinds 2017 stopgezet. De leerlingen in Ghana krijgen hun examenresultaten nu veel eerder, waardoor het erg moeilijk is om nieuwe emergency teachers te vinden. (De laatste lichting begon in september 1017 en stopte in oktober 2017, omdat toen bleek dat ze alsnog naar de universiteit konden). We steunen nog steeds een drietal oud leerlingen met hun studie op de universiteit. Verder wachten wij op aanvragen uit Nandom District. Dit kan vanuit de scholen komen, maar ook van andere mensen die bijvoorbeeld microkrediet zoeken om een eigen bedrijfje te beginnen.

Omdat er het afgelopen jaar geen nieuwe aanvragen zijn binnen gekomen hebben we besloten om onze bankrekening te sluiten. De kosten zijn te hoog in vergelijking met de uitgaven die we hebben. Eventuele donaties kunnen nog steeds gedaan worden. We bewaren dit geld tot er een nieuwe aanvragen of plannen komen. Mochten we besluiten de stichting op te heffen dan wordt het resterende bedrag gedoneerd aan het onderwijs in Nandom distrisct.